Kolokvijum iz predmeta Životna sredina

Kolokvijum iz Životne sredine – Urbana ekologija će biti održan u ponedeljak, 10.06.2013. god. sa početkom u 12h u Zemunu.