Ph.D. Bogdan Lukić

Датум и место рођења: 07. 05. 1959. год у Београду

Oсновну и средњу архитектонску школу је завршио у Београду. Уписао је Природно-математички факултет – Смер за просторно планирање 1978. године где је 1984. године стекао звање дипломирани просторни планер. По завршетку студија и регулисању војне обавезе четири године је радио у бироу ”Архитектура-урбанизам”, компаније ”Гоша”, на пословима пројектовања, урбанизма и просторног планирања. Од октобра 1990. је почео да ради на Географском факултету на месту асистента приправника. Магистарску тезу под насловом Инфраструктурни системи Панчева у функцији квалитета животне је одбранио 1994. године, а докторску дисертацију Улога инфраструктуре у просторном развоју Србије одбранио је 2005. године на Географском факултету Универзитета у Београду. Од 2006. године ради на месту доцента на групи предмета из просторног планирања и геопросторних основа животне средине (ужа научна област просторно планирање). Члан је Катедре за просторно планирање. У периоду од 2000-5. био гостујући предавач на Грађевинском факултету Универзитета у Београду. Од 2011. је гостујући предавач на Универзитету у Бања Луци – ПМФ. У три наврата је био члан Савета Географског факултета. Тренутно обавља функцију Шефа катедре за просторно планирање.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format