Ph.D. Jasmina Jovanović

 Датум и место рођења: 25.02.1965. год., Београд

Др Јасмина Јовановић запослена је на Географском факултету Универзитета у Београду, од 1992-2005. год. на пословима картографског лаборанта у Картографској лабораторији. У звање асистента на Географском факултету Универзитета у Београду изабрана је 2005. год. за ужу научну област Картографија. На Географском факултету Универзитета у Београду дипломирала је 1989. год. – Одсек за просторно планирење (Дипломски рад из Тематске картографије Картографска анализа становништва и насеља у просторном плану општине Аранђеловац”). На Географском факултету Универзитета у Београду одбранила је: – Магистарску тезу ”Пољопривредно становништво и пољопривредна домаћинства Београда – демографска анализа и картографско моделовање” 27.01.2004.год. и – Докторску дисертацију ”Картографски дизајн комплексних географских атласа” 10.11.2010.год. У научно звање доктора географије промовисана је 15.03.2011.год., а у звање доцента изабрана је 2013. год. на Универзитету у Београду – Географски факултет, за ужу научну област Картографија.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format