Ph.D. Ljubica Rajković

Датум и место рођења: 23.02.1952. КРУШЕВАЦ

Др Љубица Рајковић је завршила студије социологије на Филозофском факултету у Београду 1977 године. На истом факултету, на Групи за социологију магистрирала је 1992. године, а докторску тезу одбранила је 1999. године и стекла звање доктора социолошких наука. Запослена је од 1978. године као професор Социологије у Гимназији у Крушевцу, а потом на Вишој школи за образовање васпитача у Крушевцу. У звање доцента изабрана је 2000. године на Природно-математичком факултету Приштина са седиштем у Крушевцу. Од 2003. године ангажована је у звању доцента на Географском факултету Универзитета у Београду, где је 2010. Године изабрана у звање ванредног професора за предмет Социологија. Сарадник је Института за филозофију и друштвену теорију у Београду. Учествовала је са рефератма на стручним научним скуповима у земљи и у иностранству. Радила је на реализацији више научних пројеката.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format