Ph.D. Milutin Tadić

Рођен 1955. године у Старонићима (општина Чајниче, данас Република Српска, БиХ). Целокупно школовање завршио у Сарајеву. Школске 1974/75. уписао студије географије на Одсјеку за географију ПМФ-а Универзитета у Сарајеву. Током студија, три школске године радио као демонстратор математике код проф. инг. Исмета Агановића. Дипломирао 1978. године, а наредне године примљен за асистента на Одсјеку за географију за предмет Математичка географија са математичком картографијом код проф. др Ратимира Гашпаровића. Уз поменуте професоре, највише сарађивао са проф. др Наталијом Мастило и проф. др Милошем Мишковићем, који су битно утицали на његов приступ наставном и научном раду, у стручном и моралном погледу. Докторирао 1987. године са темом из области математичке географије, а у звање доцента изабран наредне године, за предмет Математичка географија са математичком картографијом. Школске 1988/89. године био на стручном усавршавању на Катедри за астрономију Математичко-физичког факултета Карловог Универзитета у Прагу (Кatedrа astronomie a astrofyziky MFF UK). Две ратне године провео (преживео) у Сарајеву којег је, силом прилика, морао напустити. Од 1995. до 1998. године предавао више предмета на Одсеку за географију ПМФ-а Универзитета у Приштини. Од 1998. године ради на Географском факултету Универзитета у Београду. Године 2000. изабран у звање ванредног, а 2005. у звање редовног професора. Тежишта научног интересовања: математичка географија (посебно гномоника) и математичка картографија, методика наставе географије.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format