Ph.D. Snežana Vujadinović

Датум и место рођења: 2.10.1968. Јагодина

Основну школу завршила је у Рековцу, а средњу у Јагодини. Студије географије на ПМФ-у у Београду завршила је 1992. са просечном оценом 9,67 (дипломски рад: „Туристичка валоризација планина Шумадије”). Магистарске студије Регионалне географије завршила је на Географском факултету у Београду 1998. када је одбранила магистарски рад: „Географске промене као последица развоја пољопривреде на територији Левча“. Докторску тезу „Регионалногеографска проучавања Груже“ одбранила је 2007. на Географском факултету у Београду. За асистента приправника изабрана је 1994., асистента – 1999. и доцента 2008. за ужу научну област Регионална географија. Наставу изводи на студијским програмима основних, мастер и докторских академских студија Географског факултета у Београду. Коаутор је два универзитетска уџбеника („Регионална географија Јужне Америке“, СГД, Београд, 2011., „Регионална географија Аустралије“, СГД, Београд, 2011.), коаутор пет научних монографија („Становништво општине Прибој“, Стара Рашка, Београд,1998., „Нововарошки крај – антропогеографска проучавања“, Стара Рашка, Београд, 2002., „Сјенички крај – антропогеографска проучавања“, Географски факултет у Београду, Београд, 2004., „Панчевачки рит – геоеколошке промене мочварног у агрикултурни предео“, СГД, Београд, 2012. и „Јадар – географске промене, регионална диференцијација и перспективе развоја“, СГД, Београд, 2012.), коаутор уџбеника и радне свеске за 6. и 7. разред основне школе.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format