Ph.D. Vera Gligorijević

Датум и место рођења: 26.02.1970., УЖИЦЕ

Др Вера Глигоријевић је студије географије на Географском факултету завршила је 1993. године.  Магистрирала је 2004. године, чиме је стекла академско звање магистра географије. Докторирала је 2012. године чиме је стекла академско звање доктора демографија. Запослена је на Географском факултету од 1994. године као асистент. Ангажована је на предметима Демографске структуре, Становништво и регионални развој, Социјална географија на смеру Демографија и Становништво и туризам на смеру Туризмологија. У научно-истраживачком раду је усмерена на проучавања структура становништва и демографских аспекта радне снаге. Учествовала је са рефератима на више домаћих и међународних скупова и на реализацији више пројеката. Члан је Српског географског друштва и Друштва демографа Србије.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format