Poseta nemačke Nacionalne asocijacije za urbanističko, regionalno i lokalno planiranje – SRL