Odsek za geografske informacione sisteme

Geografski informacioni sistemi danas predstavljaju osnovno i široko korišćeno sredstvo u istraživanju i studijama koje pokrivaju različite elemente prostornog okruženja, kao što su:

  • identifikacija objekata, njihove lokacije, procene geoprostornih odnosa i stvaranja modela
  • izgradnja tematskih baza podataka,
  • izgradnja tematskih karata,
  • izgradnja i analiza numeričkih modela.

Odsek za Geografske informacione sisteme zadužen je za organizaciju i izvođenje nastave na Master akademskim studijama: Geografski informacioni sistemi.

Nastavnici i saradnici odseka uključeni su u izvođenje nastave i na ostalim nivoima studija, osnovne akademske i doktorske, kroz obavezne i izborne predmete.

Odsek za Geografske informacione sisteme svoje istraživačke aktivnosti sprovodi u tri osnovna pravca, a to su Prostorno modelovanje i analiza geografskih pojava i procesa, Digitalna kartografija i Obradu podataka dobijenih  daljinskom detekcijom. primenu inovativnih pristupa digitalne kartografske vizuelizacije geoprostornih podataka (topografskih i tematskih).

Istraživačke aktivnosti katedre usmerene su na opšta pitanja geoinformatike, projektovanje i primenu geografskih informacionih sistema, obradu podataka dobijenih daljinskom detekcijom, primenu inovativnih pristupa digitalne kartografske vizuelizacije geoprostornih podataka (topografskih i tematskih).

Nastavnici i saradnici odseka uključeni su u niz aktuelnih ili realizovanih projekata, domaćih i međunarodnih, iz kojih je proizašao veliki broj objavljenih publikacija.

Šef odseka

dr Aleksandar Peulić, redovni profesor

Katedra za GIS

Šef katedre

dr Aleksandar Peulić, redovni profesor

dr Sanja Stojković, redovni profesor

dr Aleksandar Peulić, redovni profesor

Nemanja Vagić, asistent

Katedra za kartografiju

Šef katedre

dr Jasmina Jovanović, vanredni profesor

dr Jasmina Jovanović, vanredni profesor

dr Aleksandar Đorđević, docent