Испити код проф. др Драгутина Тошића – (шести испитни рок)

Сви испити код проф. др Драгутина Тошића у шестом испитном року одржаће се у заказаним терминима у просторијама факултета у Земуну.