Kolokvijum iz predmeta Biodiverzitet

Kolokvijum iz predmeta Biodiverzitet, kod profesora dr Slobodana Makarova biće održan 14.05.2021. sa početkom od 09:00 časova u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/III.

znak 2