Konkurs za upis studenata u prvu godinu master akademskih studija za školsku 2021/22. godinu

Konkurs za upis studenata u prvu godinu master akademskih studija na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu za školsku 2021/22. godinu [pdf]

Prijavni list (prijavni list se može preuzeti i na Fakultetu prilikom prijavljivanja)

Opšti uslovi konkursa za upis studenata na master akademske i integrisane akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2021/22. godinu [pdf]

Pravilnik o upisu studenata na prvi i drugi stepen studija Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta

znak 2