Međunarodna godina pećina i krasa (International Year of Caves and Karst – IYCK)

Međunarodna godina pećina i krasa (International Year of Caves and Karst – IYCK) je svetski neprofitni projekat čiji cilj je obrazovanje javnosti o ovim veoma značajnim i široko rasprostranjenim prirodnim bogatstvima i resursima. Organizator je Međunarodna speleološka unija (UIS), međunarodna organizacija za istraživanje, proučavanje i zaštitu pećina i krasa, koja ima 55 država članica. Preko 100 nacionalnih i međunarodnih organizacija su partneri UIS-a u ovom projektu koji će pružiti edukativne, ali i zabavne sadržaje sa ciljem podizanja globalne svesti o pećinama i krasu.

Lista događaja na kojima će tokom cele 2021. godine biti promovisana ideja može da se vidi na ovoj adresi http://iyck2021.org/index.php/events/.

znak 2