Nastava na master akademskim studijama u školskoj 2021/22. godini – MS Teams

Poštovani studenti,

Obaveštavamo vas da su za potrebe korišćenja platforme MS Teams kreirani studentski nalozi i da vam je na taj način omogućen pristup određenim timovima, odnosno predmetima na master akademskim studijama u školskoj 2021/22. godini

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom, ukoliko će se nastava odvijati online, studenti su u obavezi da samostalno pristupe timovima koji odgovaraju predmetima za koje su se opredelili.

Klikom na link određenog predmeta, čiji se spisak nalazi u daljem tekstu, otvara se Microsoft Teams i prozor na kome je potrebno kliknuti Join (prijavi se). Nakon uspešnog odobrenja pristupa od strane nastavnika, u spisku Vaših timova će biti i predmet koji ste izabrali.

Ukoliko imate problema sa pristupom određenom timu, ili niste u mogućnosti da se registrujete, potrebno je da nas o tome obavestite putem e-mail adrese online_nastava@gef.bg.ac.rs.

Prilikom prijave problema potrebno je dostaviti: Ime i prezime, broj indeksa, studijski program, korisničko ime u FIS-u, korisničko ime za MS Teams.

Detaljno uputstvo za priključivanje timu i prisustvu predavanjima i vežbama možete pogledati ovde.

Tabele sa linkovima za pristupanje timovima:

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija

Prostorno planiranje

Turizmologija

Demografija

Geoprostorne osnove životne sredine

Geografski informacioni sistemi

znak 2