dr Miroljub Milinčić
  • Kontakt telefon: +381112183537 -lok.114
  • E-mail adresa: miroljub.milincic@gef.bg.ac.rs;
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Miroljub Milinčić

Datum i mesto rođenja: 21.10.1965. Brus

Osnovnu i srednju školu završio je u Brusu. Studije geografije na Geografskom fakultetu u Beogradu završio je 1991. sa prosečnom ocenom 8,62 (diplomski rad Kraški fenomeni Nacionalnog parka Kopaonik). Magistarske studije na smeru Geoprostorne osnove životne sredine završio je na Geografskom fakultetu u Beogradu 1996. godine odbranom magistarskog rada Životna sredina kao determinanta političko-geografskih i geopolitičkih procesa u Srbiji. Tokom osnovnih i poslediplomskih studija učestvuje u brojnim terenskim istraživanjima (nacionalnog i međunarodnog karaktera) na teritoriji Srbije, Crne Gore i Poljske. Doktorsku disertaciju Ekološka ograničenja i revitalizacija naselja na teritorijama izvorišta površinskih voda prvog ranga Srbije odbranio je 2004. na Geografskom fakultetu u Beogradu. Za asistenta pripravnika izabran je 1993., asistenta – 1997., docenta – 2005. i vanrednog profesora – 2010. godine iz uže naučne oblasti Geoprostorne osnove životne sredine na Geografskom fakultetu u Beogradu. Nastavu izvodi na studijskim programima osnovnih (Geoprostorne osnove životne sredine, Geografija, Demografija i Turizmologija), master (Geoprostorne osnove životne sredine) i doktorskih akademskih studija (Geonauke) Geografskog fakulteta u Beogradu. Autor je tri naučne monografije („Srbija – geopolitika životne sredine“, SGD, Beograd, 2001; „Izvorišta površinskih voda Srbije – ekološka ograničenja i revitalizacija naselja“, Geografski fakultet, Beograd, 2009; i „Župa aleksandrovačka – odlike prirodne sredine“, SGD, Beograd, 2012). Koautor je pet naučnih monografija („Dnevne migracije stanovništva (radne snage i učenika) prema Aleksandrovcu i Brusu“, Geografski fakultet, Beograd, 1995; „Svilajnac – geneza, naseobinska evolucija i geoprostorne promene“, SGD, Beograd, 1996; „Strategija razvoja turizma opštine Gornji Milanovac“, ECPD, Beograd, 2006; Pančevački rit – geoekološke promene močvarnog u agrikulturni predeo“, SGD, Beograd, 2012. i „Jadar – geografske promene, regionalna diferencijacija i perspektive razvoja“, SGD, Beograd, 2012.), koautor jednog univerzitetskog udžbenika („Ekomenadžment“, Geografski fakultet u Beogradu, Beograd, 2012). Koautor je udžbenika za 7. razred osnovne škole i dr. Urednik je časopisa „Globus“, SGD, član redakcija „Journal of Balkan Ecology“, „Župski zbornik“, i CESNA-B. Miroljub Milinčić je autor ili koautor radova u naučnim časopisima međunarodnog značaja sa SCI i SSCI liste (19), vodećim časopisima nacionalnog značaja (11), časopisima nacionalnog značaja (18), zbornicima radova sa međunarodnih naučnih skupova (16), zbornicima radova sa nacionalnih naučnih skupova (31), stručnih radova (19) i enciklopedijskih odrednica (500).

Radovi

• Milinčić M. and Đorđević T. (2011) Management of Spring Zones of Surface Water - The Prevention of Ecological Risks on the Example of Serbia and South Eastern Europe, Proceedings of the International scientific conference „Understanding and Managing Threats to the Environment in South Eastern Europe“ (Meško, Dimitrijević & Fields, eds.), NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, Springer Netherlands, pp. 225-249.
• Milinčić M., Vujadinović S., Ćurčić N. and Šabić D. (2013) ‘Effects of Geoecological Factors on Vegetation of the Gruža Basin, Serbia’, Archives of Biological Science 65(1): 121–132.
• Milinčić M., Dimitrijević D., Đorđević T. (2011) Climate Impacts on Environmental Refugees and Security in South Eastern Europe, Journal of Balkan Ecology, vol. 14 (3): 243-253.
• Belić I., Radosavljević Lj., Milinčić M. and Šabić D. (2012). Laser System for Remote Sensing Monitoring of Air Pollution and Quality Control of the Atmosphere. Thermal Science 16(4): 1201–1211.
• Makarov S., Ćurčić B., Milinčić M., Pecelj M., Antić D. and Mitić B. (2012). A New Genus and Species of the Family Anthroleucosomatidae From Serbia (Myriapoda, Diplopoda, Chordeumatida). Archives of Biological Sciences 64(2): 793-798.
• Milinčić M., Mihajlović B., Šabić D. and Ćurčić N. (2012). Mountain Border Area of Eastern Serbia in the Function of the Spring Zones of Surface Water. Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić" SANU 62(1): 11-29.
• Zlatković S., Šabić D., Milinčić A.M., Knežević-Vukčević J. and Stanković S. (2010). Geographical and biological analysis of the water quality of Bovan lake, Serbia, Arch. Biol. Sci., Belgrade, 62 (4): 1083-1087.
• Milinčić A.M., Carević I. and Jovanović Lj. (2009). Regional co-operation and its importance in prevention of emergencies in water resources domain, Collection of papers, International scientific conference ”Civil emergencies”, Belgrade, Military book, pp. 319-329.

Angažovanje u nastavi

Osnove teorije i metodologije istraživanja životne sredine
Socijalna ekologija
Socijalna ekologija
Demoekologija
Geoprostor i turistički prostor
Funkcionalna zaštita prirode
Ekološki metod i geosistemna analiza
Metodologija geoprostornih istraživanja životne sredine i GIS
Životna sredina 1

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Srpsko geografsko društvo (sekretar i član naučnog odbora 2004–2008.)
Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti Beograda – CESNA-B
Asocijacija prostornih planera Srbije
Nacionalni komitet Planeta zemlja