dr Ivan Samardžić
 • Kontakt telefon: +381112183537 -lok.114
 • E-mail adresa: ivan.samardzic@gef.bg.ac.rs;
 • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Ivan Samardžić

Ivan Samardžić je rođen 18.02.1985. godine u Beogradu, gde je završio Osmu beogradsku gimnaziju. Osnovne i master studije na smeru Geoprostorne osnove životne sredine Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pod mentorstvom prof. dr Dejana Filipovića, završio je 2009. odnosno 2010. godine i stekao zvanje Diplomirani geograf zaštite životne sredine sa temom „Konflikti i zaštita područja Parka prirode i turističke regije Stara planina“ i zvanje Diplomirani geograf – master za oblast životne sredine sa temom „Procena uticaja skijališta turističkog centra „Babin zub“ na životnu sredinu“. Doktorirao je na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu čime je stekao zvanje Doktor Geonauka (uža naučna oblast Geoprostorne osnove životne sredine, studijski program Geonauke) na temu „Komunalno-higijenski problemi javnih površina i mere zaštite životne sredine na teritoriji gradskog naselja Beograd“, pod mentorstvom prof. dr Dejana Filipovića. Docent je na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i istraživač na projektu Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja Razvojni programi revitalizacije sela Srbije. Izvodi nastavu iz predmeta iz uže naučne oblasti (predavanja, vežbe, praktičan i terenski rad) i učestvuje u realizaciji aktivnosti u nastavno-naučnoj bazi Geografskog fakulteta u Blaževu. Učestvovao je u akreditaciji i reakreditaciji Geografskog fakulteta i član je redakcije časopisa Ekogea. Objavio je 39 autorskih i koautorskih naučno-istraživačkih radova i učestvovao je na više naučno-stručnih konferencija. Učestvovao je 130 puta kao drugi član komisije prilikom odbrana diplomskih i završnih radova studenata osnovnih studija i na više ekoloških kampova, festivala i manifestacija gde je održao ukupno 14 predavanja.

PROJEKTI:

 1. Razvojni programi revitalizacije sela Srbije, Ministarstvo nauke, prosvete i tehnološkog razvoja, broj projekta 176008.
 2. Glavni projekat rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje dvokolosečne pruge Beograd-Stara Pazova-Novi Sad-Subotica-državna granica, deonica Stara Pazova-Novi Sad, naručilac posla RZD International, tehnička podrška DB Engineering & Consalting GmbH (u okviru tehničke podrške i ekološki nadzor gradilišta), period realizacije 2018-2021.
 3. Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za kompleks Novog groblja, gradska opština Zvezdara, Agencija za konsalting i projektovanje „Eko point“, Beograd 2018.
 4. Rekonstrukcija železničke pruge Resnik (izlaz) – Valjevo (ulaz) (km 0+425 – km 78+050, ukupne dužine 77 625m, naručilac posla RZD International, tehnička podrška DB Engineering & Consalting GmbH (u okviru tehničke podrške i ekološki nadzor gradilišta), 2017.
 5. Rekonstrukcija železničkih infrastrukturnih objekata u Republici Srbiji, ukupne dužine 112 228 m, u okviru razvoja Evropskog Transportog Koridora X, deonice Vinarci-Đorđevo, Vranjska Banja-Ristovac, Bujanovac-Bukarevac, naručilac posla RZD International, tehnička podrška DB Engineering & Consalting GmbH (u okviru tehničke podrške i ekološki nadzor gradilišta), period realizacije 2016-2017.
 6. Strategija razvoja grada Beograda, strateški ciljevi, prioriteti i mere održivog razvoja do 2021, član tima radne grupe 6 za strateški cilj – održiv, otporan i obnovljiv grad (zaštita i unapređenje životne sredine), Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Centar za javnu i lokalnu upravu – PALGO, Beograd 2017.
 7. Unapređenje zaštite IBA Labudovo okno, Radionica Turizam i ekoturizam Labudovog okna, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, BirdLife International, 29.04.2017, Srebrno jezero.
 8. Zimska škola „Energenti budućnosti“, regionalni centar za talente Beograd II, Beograd 2016.
 9. Monitoring pregovora sa EU u poglavlju 27, Odeljak o upravljanju otpadom u izveštaju o stanju pregovora sa EU u Poglavlju 27, Fondacija Hajnrih Bel regionalna kancelarija, Beograd, 2015.
 10. Radionica Doprinos lokalnih samouprava pristupnim pregovorima Srbije sa EU, Fondacija Centar za demokratiju, 5-7.11.2015, Borsko jezero.
 11. Reciklaža – stanje i perspektive u Srbiji, Predavanja na temu „Zaštita životne sredine“, projekat Kancelarije za mlade GO Zvezdara, Beograd 2014.
 12. Strateški plan razvoja GO Čukarica za period 2013-2020. godine, član tima Radne grupe 3 u oblasti unapređenja životne sredine, Centar za javnu i lokalnu upravu – PALGO, Beograd 2013.
 13. Zaštita životne sredine, Projekat Development Academy, Beograd 2013.
 14. Radionice za decu osnovnih škola sa teritorije opštine Surčin, Projekat u okviru Proslave međunarodnog dana reke Save 2013, Javno preduzeće za turizam opštine Surčin, Surčin 2013.
 15. Prostorno-urbanistički plan opštine Nikšić, Republički zavod za urbanizam i projektovanje Podgorica, Crna Gora 2012.

Radovi

 1. Anđelković G., Jovanović S., Manojlović S., Samardžić I., Živković Lj., Šabić D., Gatarić D., Džinović M. (2018). Extreme Precipitation Events in Serbia: Defining the Threshold Criteria for Emergency Preparedness, Atmosphere, Vol. 9, No. 5, 188. doi:10.3390/atmos9050188.
 2. Filipovic D., Samardzic I., Kopcic K. (2017): Environmental problems and land use od the three Islands̓ sites in Belgrade (Serbia), Fresenius Environmental Bulletin,Volume 26, No. 1a/2017, pages 898-905, Germany. ISSN 1018-4619
 3. Milanović M.M, Perović S.V.,Tomić D.M., Lukić T., Nenadović S.S., Radovanović M.M., Ninković M.M., Samardžić I., Miljković Đ. (2016): Analysis of the state of vegetation in the municipality of Jagodina (Serbia) through remote sensing and suggestions for protection, International scientipic Journal Geographica Pannonica, University of Novi Sad – Faculty of science – department of Geography, Tourism and Hotel management, Serbia, Vol. 20. Issue 2 (2016), p. 70-78. ISSN 0354-8724 (hard copy); ISSN 1820-7138 (online).
 4. Filipović D., Samardžić I. (2016): Tehnogeni izvori zagađenja – Ekološki problemi braunfild lokacija na teritoriji opštine Zvezdara (Beograd), ECOLOGICA, Naučno-stručno Društvo za zaštitu životne sredine „ECOLOGICA“, Beograd, Vol. 23, No 84, UDC:504.75.075 (497.11-20), str.804-808. ISSN 0354-3285.
 5. Mihajlović B., Mihajlović Lj., Samardžić I. (2015): Zemljište, šume i šumski ekosistemi, Naučna monografija, Razvojni potencijali i ograničenja revitalizacije ruralnog prostora Centralne Srbije, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet, Beograd, str.105-131.
 6. Samardžić I. (2015): Komunalno-higijenski problemi i mere zaštite životne sredine na prostoru spomenika prirode „Zvezdarska šuma“, Glasnik Srpskog geografskog društva, sveska XCV-br. 4, Beograd, str.159-172.
 7. Samardžić I., Kopčić K. (2014): Community Hygiene Problems and Protection Measures in the Area of Ada Huja (Belgrade, Serbia), Geographical Research and Cross-Border Cooperation Within the Lower Basin of the Daunube: abstract book, The third Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference, Srebrno jezero (Veliko Gradište) - Serbia, 18-21. September 2014, Serbia, University of Belgrade, Faculty of Geography, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, pp.101.
 1. Samardžić I., Filipović D., Anđelković G., Novković I., Milanović M., Nekić N. (2019). Problemi upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima na teritoriji gradskog naselja Beograd, Deseti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem – Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Zbornik radova, Palić-Subotica 9-11. maj 2019, Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet, Beograd, str.203-210.
 2. Samardžić I., Filipović D., Anđelković G., Ozmo P. (2018). Upravljanje opasnim otpadom kao faktor unapređenja komunalno-higijenskih uslova u opštini Rakovica, Beograd, Sedmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem - Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Zbornik radova, Trebinje, Bosna i Hercegovina, 18-20. april 2018, Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet, Grad Trebinje, Trebinje, str.269-274.

Angažovanje u nastavi

Komunalna higijena
Antropoekologija
Rizici i modelovanje u životnoj sredini
Zaštita i uređenje predela
Ekopolitika
ISO standardi u životnoj sredini
Metodologija geoprostornih istraživanja životne sredine i GIS