dr Marija Belij Radin

Datum i mesto rođenja: 25.05.1985., Kruševac, Srbija

Obrazovanje: dr Marija Belij Radin upisala je Geografski fakultet u Beogradu 2004. godine, a diplomirala je 2008. godine na studijskom programu Geografija. Diplomu master studija stekla je 2009. godine na studijskom programu Turizmologija. Doktorsku tezu „Transformacija banja Srbije u savremene centre Spa i Wellness Turizma“ odbranila je 2016. godine, čime je stekla zvanje doktor geonauka.

Rad u nastavi: Od školske 2008/09. godine bila je angažovana kao demonstrator u nastavi. Zaposlena je na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 2011. godine u zvanju asistenta, a 2017. godine izabrana je u zvanje docenta za užu naučnu oblast Turizmologija. Od 2018. godine obavlja funkciju šefa katedre i odseka za Turizmologiju. Nastavu realizuje na svim nivoima studija Geografskog fakulteta u Beogradu.

Naučno-istraživački rad: dr Marija Belij Radin se od početka svog stručnog i naučnog rada na Univerzitetu bavi naučnim istraživanjima iz oblasti Turizmologije. U toku svog naučno-istraživačkog rada učestvovala je na više naučno-istraživačkih projekata i preko 30 naučnih i stručnih skupova u zemlji i inostranstvu. Samostalno ili u koautorstvu napisala je više od 50 radova objavljenih u domaćim i stranim naučnim časopisima, naučnim monografijama i zbornicima radova. Recenzent je jedne monografije, jednog udžbenika i većeg broja naučnih radova u časopisima Glasnik Srpskog geografskog društva, Zbornik radova Geografskog fakulteta, Turizam, Geographica Pannonica, International Journal of Tourism Research, Journal of Geography, Politics and Society. Urednik je jednog Zbornika radova sa konferencije i dva udžbenika. Istraživač je na projektu 176017 Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Bila je član tima Geografskog fakulteta za izradu Plana upravljanja posetiocima Nacionalnog parka Đerdap (2018).

Član naučnog odbora bila je na Međunarodnim naučnim konferencijama Future Tourism conference “Digital transformation in tourism“ (2019) i „Challenges of tourism and business logistics in the 21st century“ (2020). Bila je član organizacionog odbora za Međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom „Cultural Corridor Via Diagonalis – Cultural Tourism Without Boundaries” (2013), zatim član organizacionog odbora Četvrtog Srpskog Kongresa geografa sa međunarodnim učešćem „Dostignuća, aktuelnosti i izazovi geografske nauke i prakse“, povodom 150 godina rođenja Jovana Cvijića (2015). Bila je sekretar Naučnog skupa sa međunarodnim učešćem povodom 120 godina Geografskog fakulteta pod nazivom „Geografsko obrazovanje, nauka i praksa: razvoj, stanje i perspektive“, u organizaciji Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta (2013).  Učestvuje u organizaciji i izvođenju terenskih nastava studenata na Odseku za Turizmologiju.

Radovi

 1. Pavlović, S., Belij, M., Vesić, M., Stanić Jovanović, S., Manojlović I. (2019). Improvement of the Relationship between Environment and Tourism: Case Study of the National Park Đerdap in Serbia. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 161, pp. 251–270.
 2. Belij, M., Ristova, C. (2019). The role of ecotourism in management of protected areas in Serbia and North Macedonia. Proceedings, Chalanges of tourism and business logistics in the 21st centery, Goce Delcev University of Stip, Faculty of tourism and business logistics, pp. 199 – 210.
 3. Đurđić, S., Stojković, S., Belij, M. (2019). The importance of ecotourism in the process of improving ecosystem services in Serbia. Proceedings International Scientific Symposium „New Trends in Geography”. Macedonian Geographical Society, pp. 123 – 132.
 4. Belij, M. Đurđić, S. (2019). The role of tourism in the management of protected areas. Book of Proceedings. 10th International Academic Symposium “PLANNED AND NORMATIVE PROTECTION OF SPACE AND ENVIRONMENT”. University of Belgrade – Faculty of Geography, Serbian Spatial Planners Association, pp. 331-337.
 5. Todorović, N., Belij, M. (2019). Constraints for domestic tourism demand in Serbia. Contemporary trends in tourism and hospitality, Get ready for iGeneration. Collection of Papers, University of Novi Sad – Faculty of Sciences – Department of Geography, Tourism and Hotel Management, pp. 71 – 76.
 6. Belij, M., Pavlović. S. (2018). The concept of “green tourism” in protected areas of Serbia. [In Serbian] Ecologica, Vol 25, No 92, pp. 772-776.
 7. Belij, M., Đuriđić,S., Stojković, S. (2018). The Evaluation of Geoheritage for Geotourism Development: Case Study on the Potential Geopark Djerdap, Collection of Papers – Faculty of Geography at the University of Belgrade, Vol. 66, No. 2, pp. 121 – 132
 8. Belij, M. (2017). Cultural tourist motives in National parks in Serbia. Tourism in protected areas of nature in Serbia and Slovenia. University of Belgrade Faculty of Geography, Belgrade, pp. 113-128.
 9. Anđelković, G., Pavlović, S., Đurđić, S., Belij, M., Stojković, S. (2016). Tourism Climate Comfort Index (TCCI) – An attempt to evaluate he climate comfort for tourism purposes: the example of Serbia. Global NEST Journal, Vol. 18, No. 3, pp. 482-493.
 10. Pavlović, S., Belij, M., Belij, J., Iliničić, M., Mihajlović, B. (2016). Negotin wine region, then and now – the role of tourism in revitalizing traditional winemaking. Anthropological Notebooks, Vol. 22, No. 1, pp. 43-57.

Angažovanje u nastavi

Turistička valorizacija
Ekoturizam i zaštita prirode
Prirodne osnove banjskog turizma
Spomeničko nasleđe i turizam

Nagrade i priznanja

 • Nagrada Univerziteta u Beogradu za studenta generacije 2008/2009,
 • Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za doktorske studije (2010/11)

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

 • Član Srpskog geografskog društva
 • Član Udruženja turizmologa Srbije
 • Član Asocijacije prostornih planera Srbije
 • Predstavnik fakulteta u Klasteru zdravstvenog, spa i wellness turizma
 • Predstavnik fakulteta u Udruženju banja Srbije