• Kontakt telefon: +381602244656
 • E-mail adresa: marina.vesic@gef.bg.ac.rs;
 • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

Marina Vesić

Vesić Marina rođena je u Šapcu 24. 06. 1988. godine gde je završila srednju Ekonomsku školu kao Pravni tehničar. Osnovne studije na smeru Turizmologija, na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, upisala je školske 2007. godine.Diplomirala je 2011. godinesa prosečnom ocenom 9,73 i odbranom diplomskog rada na temu „Komparativna analiza potencijala pograničnih regija Srbije i Hrvatske za razvoj lovnog turizma”.Iste, 2011. godine upisala je master studije na Geografskom fakultetu u Beogradu, na smeru Turizmologija koje završava 2012. godine, sa prosečnom ocenom 10,00. Master rad pod naslovom „Aktuelno stanje uticaja zaštite prirode na razvoj turizma na prostoru Rezervata biosfere Golija-Studenica“ odbranila je 2012. godine. Tokom završne godine osnovnih i master studija, dve godine za redom, bila je nosilac stipendije Fonda za Mlade talnete Republike Srbije (Dositeja). Doktorske akademske studije upisala je 2012. godinena Geografskom fakultetu u Beogradu, na studijskoj grupi Turizmologija.

Od  novembra 2012. godine zaposlena je na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao istraživač pripravnik na osnovu angažovanosti na naučnom projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije br. 176008 „Razvojni programi revitalizacije sela Srbije“. Juna 2016. godine stekla je zvanje istraživač saradnik. Od oktobra 2017. godine izabrana je za asistenta za užu naučnu oblast Turizmologija.

Do sada je učestvovala na više naučno-stručnih skupova u zemlji i inostranstvu.

Radovi

 1. Belji, M., Ilincic, M. i Belji, J. (2013). Complementarity of the „Roman Emperors Route“ and the section of corridor VII passing through Serbia. International Scientific Conference Cultural Corridor Via Diagonalis – Cultural Tourism Without Boundaries 03.10.2013 – 06.10.2013, pp. 199-209. ISBN 978-954-300-128-6
 2. Pecelj, M., Ilinčić, M., Belij, J., Pecelj, D., Pecelj, J. (2014). Geoecological evaluation of the Orlovača cave. Archives for Technical Sciences 10 (1), Technical Institute Bijeljina, pp 79-84.  DOI: 10.7251/afts.2014.0610.079P,  ISSN 1840-4855, e- ISSN 2233-0046, COBISS.RS-ID: 4226840
 3. Ilincic, M., Jovicic, D. (2015): Perspectives of cultural tourism the modern tourism market, Glasnik Srpskog geografskog drustva, (95) 1, str. 31-50. DOI: 10.2298/GSGD1501031L
 4. Živković, D., Đorđević, T., Ilinčić, M., Petrović, Lj. (2015): Ekonomska struktura stanovništva: u Razvojni potencijali i ograničenja revitalizacije ruralnog prostora centralne Srbije, naučna monografija, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd, str. 197-226. ISBN 978-86-6283-030-2, COBISS.SR-ID 219760396
 5. Ilinčić, M. (2016). Banatska peščara viđena okom Borivoja Ž. Milojevića – turizmološki osvrt. Borivoje Ž. Milojević – život i delo. Tematski zbornik radova. Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet, Srpsko geografsko društvo, Opština Krupanj, Beograd, 13-14. Maj. str. 389-401. ISBN 978-86-6283-042-5
 6. Pavlović, S., Belij, M., Belij, J., Iliničić, M., Mihajlović, B. (2016). Negotin wine region, then and now – the role of tourism in revitalizing traditional winemaking. Anthropological Notebooks, Vol 22, No1, pp 43-57, ISSN: 1408-032X, IF 2015. 0.250
 7. Pavlović, S., Ilinčić, M. (2017). Upravljanje kulturnim dobrima – mesto turizma u interdisciplinarnom pristupu. Deveti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: „Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine“.  Zbornik radova. Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet, Beograd, str. 283-290. ISBN 978-86-6283-051-7, COBISS.SR-ID 233392140
 8. Vesić, M., Živanović, V. (2018). The current state and strategies for development of tourism in the area of exceptional features “Vlasina”. 3rd international thematic monograph - thematic proceedings: Modern management tools and economy of tourism sector in present era, Belgrade, 2018, pp 449-460. Published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, in cooperation with the Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, Macedonia. ISBN 978-86-80194-14-1 (AEMB); DOI:https://doi.org/10.31410/tmt.2018.449
 9. Vesić, M., Pavlović, S. (2018). Zeleni hoteli – trend usaglašen sa interdisciplinarsnošću održivog turizma. Časopis Ecologica, broj 92, str. 760-764.
 10. Pavlović, S., Belij, M., Vesić, M., Stanić Jovanović, S., Manojlović, I. (2020). Improvement of the Relationship between Environment and Tourism: Case Study of the National Park Đerdap in SerbiaMitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 161, 251–270, https://doi.org/10.1553/moegg161s251

Angažovanje u nastavi

Uvod u turizmologiju
Kulturno-istorijsko nasleđe i turizam
Etnološke osnove turizma
Turizam i zaštita životne sredine
Manifestacioni turizam
Hotelijerstvo

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Član Srpskog geografskog društva
Član promotivnog tima Geografskog fakulteta