• Kontakt telefon: +381602244639
 • E-mail adresa: sanja.pavlovic@gef.bg.ac.rs
 • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Sanja Pavlović

Sanja Pavlović je rođena 20.02.1974. godine u Beogradu. Nakon završene osnovne škole i Pete beogradske gimnazije, 1993. godine upisala je Geografski fakultet u Beogradu. Osnovne studije završila je 1998. godine. Iste godine je upisala postdiplomske studije na smeru Turistička geografija. Magistarsku tezu pod nazivom „Turistička valorizacija arheoloških i antičkih lokaliteta u Srbiji” odbranila je 26.12.2002. godine. Doktorski rad pod nazivom „Turistička valorizacija srednjovekovnih sakralnih objekata u Srbiji” odbranila je 15. jula 2008. godine na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pod mentorstvom profesora emeritusa Stevana Stankovića. Iste godine izabrana je u zvanje docenta, a 2016. godine u zvanje vanrednog profesora.

Od 2002. do 2004. godine bila je uključena u projekat Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Srbije „Geografske osnove razvoja Srbije” sa temama „Prirodni turistički resursi Srbije”, „Antropogeni turistički resursi Srbije” i „Koncept održivog razvoja turizma Srbije”. Od 2006. do 2010. godine je bila angažovana na projektu „Prirodne, demografske i privredne mogućnosti revitalizacije sela Srbije”, od 2010. godine na projektu „Razvojni programi revitalizacije sela Srbije”, a 2015. godine učestvovala u projektu bilateralne saradnje sa fakultetom Turistika u Portorožu.

 Samostalno i u koautorstvu napisala je oko 80 naučnih i stručnih radova publikovanih u domaćim i inostranim časopisima i zbornicima radova, objavila jednu monografiju i jedan udžbenik. Recenzirala je šest udžbenika i priručnika, jednu međunarodnu monografiju, radove za domaće i inostrane časopise, uređivala naučne publikacije, učestvovala na skupovima u zemlji i inostranstvu, bila rukovodilac tima koji je 2018. godine uradio Plan upravljanja posetiocima Nacionalnog parka Đerdap. Dr Sanja Pavlović je mentor više od 90 završnih radova, 20 master radova i 5 magistarskih radova. Sarađuje sa studentima doktorskih studija u pisanju disertacija. Učestvuje u realizovanju terenskih nastava studenata, obilazaka organizacija i institucija relevantnih za razvoj turizma u Beogradu i Srbiji.

Kao asistent pripravnik na Geografskom fakultetu radila je od 2001. do 2004. godine, izvodeći vežbe iz predmeta Turistička geografija. U školskoj 2007/08. godini izvodila je nastavu vežbi na smerovima Geografija (predmet Turistička geografija u prvoj i trećoj godini studija) i Turizmologija (predmeti Uvod u turizmologiju, Turistička geografija i Primorski turizam). Kao nastavnik angažovana je u nastavi za predmete studijskog programa Turizmologija: Etnološke osnove turizma i Kulturno-istorijsko nasleđe i turizam na drugoj godini osnovnih studija, Turistička geografija Srbije, Spomeničko nasleđe i turizam u Srbiji i Manifestacioni turizam na trećoj godini, na master studijama za predmet Trendovi u kulturnom turizmu, na doktorskim studijama za predmet Problemi i tendencije savremenog razvoja turizma.

Od oktobra 2012. do oktobra 2018. godine bila je šef Katedre za turizmologiju na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.  Član je Komisije za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča (za predmet Turistički resursi) i Komisije za polaganje stručnog ispita za licence za nastavnike u srednjim turističkim školama.

Radovi

 1. Pavlović, S. (2011). Etnološke osnove turizma. Beograd: Geografski fakultet – Univerzitet u Beogradu, str. 168, ISBN 978-86-82657-87-3, COBISS. SR-ID 179132940, 338.482 : 39
 2. Anđelković, G., Pavlović, S., Đurđić, S., Belij, M., Stojković, S. (2016). Tourism climate comfort index (TCCI) ‒ an attempt to evaluate the climate comfort for tourism purposes: an example of Serbia. Global NEST Journal, Vol 18, No 3, pp 482‒493, available online23/5/2016, Print Edition ISSN: 1790-7632, Web Edition ISSN: 2241-777X
 3. Pavlović, S., Belij, M., Belij, J., Ilinčić, M., Mihajlović, B. (2016). Negotin wine region, then and now ‒ the role of tourism in revitalizing traditional winemaking. Anthropological Notebooks, Vol 22, No 1, pp 43‒57, ISSN: 1408-032X
 4. Pavlović, S. (2016). Elements of Tourist Destinations − Example of Tourist-recreation Centre in Koštunići. Collection of papers, Faculty of Geography at the University of Belgrade, Vol. 64, 469-480 (verzija na engleskom jeziku), 453-467 (verzija na srpskom jeziku), 338.48-32:502.131.1(497.11), doi:10.5937/zrgfub1664453P, UDC časopisa 911, ISSN 1450-7552, COBISS.SR-ID 61672706
 5. Pavlović, S. (2017). Apartments for Vacation and Recreation in the Function of Tourism of the Protected Natural Resources in Serbia. Tourism in Protected Areas of Nature in Serbia and Slovenia, editors Dejan Filipović, Anton Gosar, Miha Koderman, Snežana Đurđić, pp 73-86, 183 strane monografija, ISBN 978-86-6283-053-1, COBISS.SR-ID 238372876, CIP 338.48-6:502/504(497.11)(082), 338.48-6:502/504(497.4)(082), 502.131.1:338.48(082), book published by University of Belgrade – Faculty of Geography
 6. Ilinčić,  M.,  Pavlović, S. (2017). Asesment of tourism Development in Serbia Using the Travell and Tourism Competitiveness Index (TTCI). Industriя turizma i servisa: izvestnostь, imidž, investicii: sbornik stateй po materialam Meždunarodnoй naučno-praktičeskoй konferencii. NIU «BelGU», 23 noяbrя 2017 goda, Redakcionnaя kollegiя: O.K. Slinkova, I.V. Bogomazova, T.B. Klimova, D.N. Cыbulя, str. 53-55, ISBN 978-5-9571-2450-4, UDK 338.48, BBK 65.43
 7. Pavlović, S. (2017). Improvement of Tourist Valorization – Case Study of the Viminacium Archaeological Site. Collection of papers, University of Belgrade ─ Faculty of Geography, 65(1a), 393-406, UDC 338.483.12(497.11), doi: 10.5937/zrgfub1765393P, UDC časopisa 911, ISSN 1450-7552.
 8. Belij, M., Pavlović, S. (2018). Koncept „zelenog turizma” u zaštićenim područjima Srbije. Ecologica, Vol 25, No 92, str. 772-776, UDC: 502.7 (časopis), UDK: 502.48:338.484.001.6(497.11) (naučni rad), ISSN: 0354-3285
 9. Jovanović, R., Sanchez, D.C., Pavlović, S.  y  Devedžić, M. (2018). Principios de sostenibilidad en clusters de turismo rural: los casos del Alto y el Bajo Danubio en Serbia. Revista de Geografia Norte Grande. [online], n. 70, pp. 211-233. ISSN 0718-3402.  http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022018000200211
 10. Pavlović, S., Belij, M., Vesić, M., Stanić Jovanović, S., Manojlović, I. (2020). Improvement of the Relationship between Environment and Tourism: Case Study of the National Park Đerdap in Serbia. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 161, 251–270, https://doi.org/10.1553/moegg161s251

Angažovanje u nastavi

Etnološke osnove turizma
Arheološki turizam
Turistička geografija Srbije
Manifestacioni turizam
Geografija kultura i turizam