Savet Fakulteta

Predsednik Saveta fakulteta:
Prof. dr Dejan Šabić, redovni profesor
 
Zamenik predsednika Saveta fakulteta:
Prof. dr Miško Milanović, redovni profesor

Prof. dr Dejan Đorđević, redovni profesor
Prof. dr Mirjana Devedžić, redovni profesor
Prof. dr Ivan Ratkaj, redovni profesor
Prof. dr Goran Anđelković, redovni profesor
Prof. dr Bogdan Lukić, vanredni profesor
Prof. dr Sanja Manojlović, vanredni profesor
Prof. dr Tijana Dabović, vanredni profesor
Doc. dr Marija Belij, docent
Doc. dr Ivan Samardžić, docent
Doc. dr Bojan Vračarević, docent
Biljana Rajković-Lukić, referent za finansijsko-računovodstvene poslove
Aleksandar Radulović, službenik za poslove odbrane, zaštite i bezbednosti
Sanja Sabolović, spremačica
Milica Dobrić, student studijskog programa Geografija
Anastasija Antić, student studijskog programa Geografija
Katarina Trbojević, student studijskog programa Prostorno planiranje
Natalija Jovanović, student studijskog programa Turizmologija