Popravni kolokvijumi iz predmeta Geologija u šestom ispitnom roku

Popravni kolokvijumi iz predmeta Geologija u šestom ispitnom roku kod asistentkinje Natalije Batoćanin održaće se 9. septembra 2021. godine sa početkom u 09:00 časova u prostorijama Fakulteta u Vojvođanskoj 1 (sala 11).

znak 2