Prirodno obnavljanje stanovištva II

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Mirjana Devedžić
    dr Petar Vasić
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 6
  • Semestar: IV
  • Broj časova: 2+2
  • Uslov: Položen ispit iz predmeta Prirodno obnavljanje I

Sticanje znanja o komponentama prirodnog kretanja stanovništva. Uzroci i posledice tranzicije fertiliteta, prirodnog priraštaja, nupcijaliteta i divorcijaliteta. Relacije između tranzicije fertiliteta, nupcijaliteta i divorcijaliteta.

Usvajanje znanja o teoriji i metodologiji prirodnog kretanja. Mere i tehnike analize fertiliteta, nupcijaliteta i divorcijaliteta.

Predavanja:

Biološki, ekonomski, socijalni i ostali faktori plodnosti stanovništva. Podela faktora po prirodi i načinu dejstva. Fekonditet i efektivni fertilitet stanovništva. Sterilitet i reprogenetika kao demografsko pitanje. Socioekonomski faktori fertiliteta i tranzicija njihovog uticaja. Kulturni obrasci i norme kao faktor fertiliteta stanovništva. Sociopsihološki faktori fertiliteta, idealan, željeni i očekivani broj dece. Maltuzijanska tranzicija i prinstonsko istraživanje o fertilitetu. Metodi demografske analize plodnosti. Tablice fertiliteta. Verovatnoća povećanja porodice. Diferencijalni fertilitet po različitim obeležjima. Prirodni priraštaj kao komponenta populacione dinamike. Demografske investicije. Izučavanje sklapanja i razvoda braka u demografiji. Uticaj nupcijaliteta i divorcijaliteta na ostale komponente demografskog razvitka Moderene forme vanbračnih zajednica. Model stabilnog i stacionarnog stanovništva.

Vežbe:

Izvori podataka o prirodnom kretanju stanovništva. Analitički pokazatelji fertiliteta. Izračunavanje opšte i specifičnih stopa fertiliteta. Kriva fertiliteta. Izračunavanja stope ukupnog fertiliteta, bruto i neto stopa reprodukcije. Protogenezički i intergenezički intervali. Konstruisanje tablica fertiliteta. Stope prirodnog priraštaja. Opšte i specifične stope nupcijaliteta i divorcijaliteta. Prinstonski pokazatelji.

Devedžić M. (2006), O prirodnom kretanju stanovništva, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Breznik D. (1977), Demografija, analiza, metodi i modeli, CDIIDN (odgovarajuća poglavlja)
Đurđev B. (2001), Osnovne tehnike u demografiji, Društvo demografa Jugoslavije (odgovarajuća poglavlja)