Prirodno obnavljanje stanovništva I

Sticanje znanja o komponentama prirodnog kretanja stanovništva. Uzroci i posledice tranzicije nataliteta, fertiliteta i mortaliteta stanovništva. Teorijsko-metodološki pristupi reprodukciji  i smrtnosti stanovništva u korelaciji sa ostalim demografskim fenomenima.

Usvajanje znanja o teoriji i metodologiji prirodnog kretanja. Mere i tehnike u izučavanju  nataliteta, fertiliteta i mortaliteta stanovništva.

Predavanja:

Predmet, cilj i značaj izučavanja prirodnog obnavljanja stanovništva, kao glavne komponente razvitka stanovništva. Razvoj teorijske misli o plodnosti i smrtnosti stanovništva.Tipovi demografske tranzicije prirodnog kretanja stanovništva. Transverzalni i longitudinalni metodi analize. Vremenska komponenta u demografiji. Biološki, ekonomski, socijalni i ostali faktori mortaliteta. Analitički pokazatelji mortaliteta u transverzalnoj analizi. Tablice mortaliteta i načini njihovog konstruisanja. Očekivano trajanje života. Diferencijalni mortalitet po polu, starosti i ostalim obeležjima. Materinski mortalitet. Smrtnost odojčadi i dece. Uzroci smrtnosti i epidemiološka tranzicija. Stil života i smrtnost.

Vežbe:

Izvori podataka o prirodnom kretanju stanovništva. Jedinice i obeležja značajni za analizu plodnosti i smrtnosti. Leksisov dijagram, skupovi umrlih, i periodični i momentni skupovi živih. Opšta i specifične stope mortaliteta. Kriva mortaliteta. Postupak standardizacije stopa mortaliteta. Izračunavanje biometrijskih funkcija iz tablica mortaliteta.Biometrijska analiza smrtnosti odojčadi.

Devedžić M. (2006), O prirodnom kretanju stanovništva, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Breznik D. (1977), Demografija, analiza, metodi i modeli, CDIIDN (odgovarajuća poglavlja)

Đurđev B. (2001), Osnovne tehnike u demografiji, Društvo demografa Jugoslavije (odgovarajuća poglavlja)