Promena termina ispita kod dr Aleksandra Đorđevića za treći i četvrti ispitni rok

Promena termina ispita kod dr Aleksandra Đorđevića za treći i četvrti ispitni rok. Ispit za III ispitni rok na studijskom programu Geoprostorne osnove životne sredine za predmet Digitalno kartiranje životne sredine termin ispita se menja sa 10:00 časova na 14:00 časova, u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/III, Kartografska laboratorija.

Ispit za IV ispitni rok na studijskom programu Prostorno planiranje za predmet Tematsko kartiranje datum ispita se menja na 16.07. u 10:00 časova, u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/III, Kartografska laboratorija.

znak 2