Промена термина испита у другом испитном року код проф. др Славољуба Јовановића – Основне академске студије

Испити из предмета Методика наставе животне средине; Основе еколошког образовања; Туризам у настави; Едукациони туризам у другом испитном року код проф. др Славољуба Јовановића биће одржани 9. априла 2021. године у 12:00 часова у просторијама Факултета у Војвођанској 1, Земун.

znak 2