Satnica ispita kod prof. dr Mirjane Gajić u drugom ispitnom roku

Ispiti kod prof. dr Mirjane Gajić, u drugoj ispitnom roku, će biti održani 8.4.2021. godine u zgradi Fakulteta u Jagićevoj prema sledećem rasporedu:

Turistička geografija (Turizmologija) u 10:00 časova,

Turistička geografija (Geografija) u 10:00 časova,

Geografija susednih zemalja (Geografija) u 10:00 časova,

Turistička geografija Srbije (Geografija) u 12 časova,

Priroda Srbije i Zaštita prirode Srbije (GOŽS) u 13:00 časova,

Geografske regije Srbije (Prostorno planiranje) u 14:00 časova

Geografija Srbije (Turizmologija), generacije upisane 2018. i 2019. godine u 15:00 časova,

Geografija Srbije (Turizmologija), sve ostale generacije, u 16:00 časova.

znak 2