Satnica ispita kod prof. Mirjane Gajić u trećem ispitnom roku

Ispiti kod prof. dr Mirjane Gajić u trećem ispitnom roku biće održani u ponedeljak, 14. juna 2021. godine u zgradi Fakulteta u Jagićevoj ulici prema sledećem rasporedu:

Turistička geografija Srbije (Geografija) u 10.00 časova,

Priroda Srbije (GOŽS) u 10.00 časova,

Zaštita prirode Srbije (GOŽS) u 10.00 časova,

Karakteristične regije sveta (Geografija-master) u 10.00,

Geografija susednih zemalja (Geografija) u 11.00 časova,

Geografske regije Srbije (Prostorno planiranje) u 12.00 časova,

Turistička geografija (Turizmologija) u 13.00 časova,

Globalizacija i integracije u svetu (Prostorno planiranje i Demografija) u 14.00 časova,

Geografija Srbije (Turizmologija), generacije upisane 2019, 2018. i 2017. godine u 14.00,

Geografija Srbije (Turizmologija), sve ostale generacije, u 15.00 časova.

znak 2