SVEČANI PRIJEM STUDENATA PRVE GODINE

Svečani prijem studenata prve godine Univerziteta u Beogradu - Geografskog fakulteta održaće se u petak, 29. septembra 2017. godine u 14:00 časova, u Velikom hemijskom amfiteatru, u zgradi bivšeg Prirodno-matematičkog fakulteta, Studentski trg 16.

Dobrodošlicu će vam poželeti rukovodstvo Fakulteta, rukovodioci studijskih programa i predstavnici studentskog parlamenta.