UPIS 2021/22 – DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE – Konačne rang liste – Prvi upisni rok

  • Konačna rang lista [pdf]

Kandidati koji steknu pravo na upis, podnose:

  • overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid (diploma, dodatak diplomi ili, ukoliko diploma nije izdata, uverenje o diplomiranju i uverenje o položenim ispitima);
  • izvod iz matične knjige rođenih (samo za strane državljane);
  • indeks i obrazac ŠV-20 (dobija se i popunjava na Fakultetu);
  • dve fotografije formata 4,5×3,5 cm;
  • dokaz o zdravstvenom osiguranju (za strane državljane);
  • dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente (žiro račun Geografskog fakulteta broj 840-1816666-75, poziv na broj DAS- 09/21);
  • dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere.

Za kandidate koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu, neophodno je prilikom upisa podneti i rešenje rektora o priznavanju strane javne visokoškolske isprave.

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.

Upis kandidata obaviće se 27. oktobra 2021. godine u 10 časova, u Studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg 16.

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 110.000,00 dinara.

Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

 1.

prva rata

30.000,00

prilikom upisa

 2.

druga rata

30.000,00

do 10.12.2021.

 3.

treća rata

30.000,00

do 10.02.2022.

 4.

četvrta rata

20.000,00

do 10.04.2022.

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i Centra za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti). Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

ŠKOLARINA:

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 110.000,00 dinara.

Visina školarine za strane državljane iznosi 2.500 evra, u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate.

Školarina se može uplatiti u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u 4 rate.

Molimo kandidate da se pridržavaju rasporeda upisa i preporuka zdravstvenih i drugih nadležnih organa u vezi sa prevencijom širenja bolesti COVID-19, koje se tiču obaveznog nošenja zaštitne maske, držanja propisanog rastojanja i drugih higijenskih mera.

Takođe molimo kandidate da, ukoliko je to moguće, na upis dođu sami, kao i da izbegavaju okupljanje u grupama.

 

znak 2